Osoby, które mają jednego pracodawcę, będą przez niego rozliczane automatycznie. Zmiana to pozytywna, bo nie ma przecież sensu powielanie dokumentów i przesyłanie do urzędów skarbowych tych samych danych na kilku formularzach. Wystarczy jeden. Od pracodawcy. Podatnikom ubędzie dzięki temu pracy. Pracodawcy nie powinni się bać, bo im roboty raczej nie przybędzie. I tak przecież wszystkie niezbędne dane już posiadają. Jedynie umieszczą je w innym formularzu. Mała zmiana, a jednak cieszy.