Od podwyższenia kwalifikacji uzależnione jest wykonywanie przez nich dotychczasowej pracy. Dziwne wydaje się również dążenie do opodatkowania pracowników pragnących z własnej inicjatywy poszerzyć swoją wiedzę, którzy korzystają przy tym z finansowego wsparcia pracodawcy. Dlatego dobrze się stało, że sądy administracyjne wydały wyroki, w których uznano, że wartość szkolenia od firmy nie stanowi opodatkowanego przychodu pracownika. Sądy racjonalnie zinterpretowały przepisy. Pracownicy zaś nie zostaną zniechęceni do podwyższania kwalifikacji.