Wiele organów podatkowych twierdziło na tej podstawie, że skoro wyjazdy te stanowią istotę pracy kierowców, to wypłacane im z tego tytuły pieniądze nie są dietami i należy je opodatkować PIT. Z poglądem tym jednak nie zgodził się sąd administracyjny. Rozstrzygając spór podatnika z fiskusem, orzekł, że kierowcy również mają prawo do diet. Sąd uznał więc, że pod tym względem kierowców należy traktować tak samo jak innych pracowników odbywających podróże służbowe.