Częste zmiany wysokości odsetek od zaległości podatkowych, co obserwujemy ostatnio, znacząco utrudniają dokonywanie prawidłowych rozliczeń z fiskusem. Szczególnie skomplikowane jest ich naliczanie przy długich okresach zwłoki w dokonaniu płatności podatku. Do różnych okresów trzeba zastosować różne stawki odsetek. Naraża to podatników na błędy. Pewnie, że nieznajomość prawa szkodzi, ale obowiązujące reguły można by uprościć. Na przykład poprzez umożliwienie stosowania jednej stawki odsetek obowiązującej w momencie zapłaty do całego okresu zaległości. Czasem zbytnia szczegółowość jest gorsza od prostego określania sposobu rozliczeń.