Nawet gdy wykryje nieprawidłowości, to sprawność działania jest pozytywnie odbierana przez podatników. Nie marnuje czasu swojego ani przedsiębiorców. Profesjonalizm jest cechą, która znajduje uznanie w oczach innych. Wysiadywanie i nękanie podatników niekończącą się kontrolą utrudnia prowadzenie biznesu. Szybkie jej zakończenie leży w interesie obu stron. Przedsiębiorca nie będzie miał na głowie urzędnika i zajmie się swoją działalnością. Kontroler będzie mógł przeprowadzić następne kontrole. Oczywiście wymaga to zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń. Tylko czy znajdą się tacy fachowcy w szeregach fiskusa?