Przypomnijmy, że warunki korzystania z 9-proc. stawki CIT są dwa. Jeden dotyczy bieżących przychodów – nie mogą one przekroczyć 2 mln euro, a przelicza się to według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego. W 2023 r. jest to kurs z 2 stycznia, który tego dnia wynosił 4,6784 zł za euro.
Drugi warunek dotyczy przychodów z poprzedniego roku. One również nie mogły przekroczyć 2 mln euro, z tym że kwotę tę przelicza się po innym kursie NBP – ogłoszonym na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku. W odniesieniu do przychodów z 2022 r. należy więc zastosować kurs z 3 października 2022 r., który tego dnia wynosił 4,8272 zł za euro.