W konsekwencji żąda CIT od dochodów z takiego wynajmu.