Resort finansów milczy w tej drugiej kwestii, podobnie jak nie odpowiedział na pytanie naszej redakcji, jak należy rozumieć art. 15c ust. 1 ustawy o CIT po jego nowelizacji od 1 stycznia 2022 r. Przepis ten obowiązuje już od pięciu lat, natomiast od 2022 r. zyskał nowe brzmienie. Celem było doprecyzowanie kwestii, która budziła wcześniej liczne kontrowersje i skutkowała licznymi przegranymi fiskusa w sądach administracyjnych.
Niestety, nowelizacja wprowadzona od 2022 r. okazała się wadliwa. Poprawiając brzmienie art. 15c ust. 1 (w duchu zgodnym z pierwotnymi intencjami MF), popełniono inny błąd. Zwróciliśmy na to uwagę już we wrześniu ubiegłego roku, gdy trwały prace nad Polskim Ładem. W artykule „Podatnicy stracą więcej, niż mieli stracić” Piotr Chojnacki, doradca podatkowy w DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych sp. z o.o., postulował: „Jeżeli celem autorów projektu rzeczywiście było usunięcie wątpliwości, to powinni wprowadzić poprawkę do projektu nowelizacji”.