Ministerstwo Finansów planuje wydłużenie do końca czerwca br. terminu na rozliczenie rocznego CIT za 2021 r. i zapłatę podatku; odpowiednie zmiany przewiduje projekt rozporządzenia, który zamieszczono na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Jak przypomniano w uzasadnieniu do projektu, zgodnie z ustawą o CIT podatnicy tego podatku muszą do końca marca złożyć w urzędzie skarbowym deklarację o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek.

"Projektowana w rozporządzeniu regulacja wydłuża termin do złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku CIT do końca czerwca 2022 r. i wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez środowisko księgowych" - napisano w uzasadnieniu.

Wyjaśniono, że projektowana zmiana znajdzie zastosowanie do wszystkich podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. Będą oni mieli wydłużony termin do złożenia zeznania i zapłaty podatku. Również wszyscy podatnicy ryczałtu od dochodów spółek, których pierwszy rok opodatkowania ryczałtem rozpoczyna się w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 1 marca 2022 r. objęci zostaną tą regulacją.

MF proponuje, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

"Ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie rozporządzenia a zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, gdyż zaproponowane rozwiązanie jest korzystne dla podatników. Projektowane rozporządzenie wpłynie pozytywnie na mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ wydłuża termin do złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku" - zaznaczono w uzasadnieniu. (PAP)