Oprócz tego Ministerstwo Finansów szykuje nowe formularze dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8 i CIT-8AB).
Szczególną uwagę powinni zwrócić na zmiany w formularzach PIT płatnicy podatku. Wzory PIT-4R i PIT-8AR, które będą stosowane do rozliczenia dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2020 r., były bowiem aktualizowane już dwa razy. Po raz pierwszy w nowelizacji z 21 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1940) i tamte wzory nie są już aktualne. Właściwe są te, które zostały opublikowane w nowelizacji z 11 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2346).