Opublikowane zostały zmienione wzory informacji, deklaracji, zeznań oraz załączników potrzebnych do rozliczenia PIT i podatku zryczałtowanego za 2020 r., a także dla potrzeb estońskiego CIT

Oprócz tego Ministerstwo Finansów szykuje nowe formularze dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8 i CIT-8AB).
Szczególną uwagę powinni zwrócić na zmiany w formularzach PIT płatnicy podatku. Wzory PIT-4R i PIT-8AR, które będą stosowane do rozliczenia dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2020 r., były bowiem aktualizowane już dwa razy. Po raz pierwszy w nowelizacji z 21 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1940) i tamte wzory nie są już aktualne. Właściwe są te, które zostały opublikowane w nowelizacji z 11 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2346).
Jeśli idzie o formularze składane przez podatników, to część zmian zostało wprowadzonych ze względu na nowe rozwiązania w tarczach antykryzysowych. Przykładowo załącznik PIT/O został tak zmodyfikowany, by można było wykazać odliczenia darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 oraz darowizny laptopów i tabletów przekazanych m.in. organom prowadzącym placówki oświatowe.
Pojawiły się też całkiem nowe załączniki do zeznań. Przykładowo, w związku z obowiązującą od 2020 r. w podatkach dochodowych ulgą na złe długi trzeba będzie wypełnić PIT/WZ lub PIT/WZR (w przypadku podatku zryczałtowanego).
Nowe formularze obowiązujące w 2021 r.