Przepisy o tzw. estońskim CIT nie weszły jeszcze w życie, a już zostały opublikowane objaśnienia do nich. Dokument zawiera aż 123 strony. Czy to nie przeczy wcześniejszym zapowiedziom, że nowe przepisy będą proste i łatwe do zastosowania?
Chcemy, aby te objaśnienia były prawdziwym przewodnikiem po systemie estońskim w Polsce. Materiał jest obszerny, bo jest pełen praktycznych przykładów, które nie tylko rozwieją wątpliwości podatników, ale także będą miały dla nich moc ochronną. Wyjaśnienie samych zasad opodatkowania, czyli tego, co interesuje ogromną większość firm, to ok. 40 stron. Im więcej wątpliwości zostanie rozwianych poprzez objaśnienia, tym większa szansa, że firmy, które je zgłosiły, wejdą w system estoński. A to jest gra warta świeczki.