Darowizny przekazane na placówki ochrony zdrowia, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych, przedsiębiorcy mogą odliczyć od dochodu.
Przedsiębiorcy będący zarówno osobami fizycznymi, jak i osobami prawnymi mogą skorzystać z możliwości pomniejszenia dochodu o kwotę (wartość) przekazanej darowizny podmiotom, które wykonują cele pożytku publicznego. O tym, czy darowizny przekazywane na rzecz placówek ochrony zdrowia, w tym szpitali, będą mogły zostać odliczone od dochodu darczyńcy, decyduje status prawny placówki.

Limit odliczenia