To, że firma dokonuje nieracjonalnych wydatków, nie pozwala na automatyczne uznanie jej ksiąg podatkowych za nierzetelne.
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną dyrektora izby skarbowej w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych. NSA zgodził się z sądem I instancji, że fiskus nie wykazał nierzetelności ksiąg podatkowych spółki.
– Sama nieracjonalność wydatku nie uzasadnia odrzucenia ksiąg podatkowych i szacowania podstaw opodatkowania – wyjaśnił sędzia NSA Bogdan Lubiński.