Wpływy z tytułu rekompensaty za utratę korzyści nie mogą być ujęte jako przychody strefowe zwolnione z CIT. Ubezpieczenie od utraconych korzyści jest popularną polisą wśród przedsiębiorców. O wypłatę takiego odszkodowania można się starać w sytuacji, gdy spowodowane zostanie zakłócenie lub przerwanie działalności ubezpieczonego przedsiębiorstwa, którego skutkiem będzie utrata określonego zysku.
– Wypłata takiego odszkodowania związana jest z prowadzoną działalnością gospodarczą. Celem wypłaty jest rekompensata szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania – wyjaśnia Agnieszka Gątowska, ekspert podatkowy w KPMG.
Możemy natrafić na niespodziewane problemy z zakwalifikowaniem tego dochodu, jeśli prowadzimy działalność gospodarczą w specjalnej strefie ekonomicznej. W takim przypadku zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych podlegają wszystkie dochody uzyskane z działalności gospodarczej, objęte zezwoleniem na działalność w danej strefie. Zdaniem organów podatkowych wypłata odszkodowania nie stanowi wydania towaru ani świadczenia usługi. Oznacza to, że przychód z tego tytułu należy rozpoznać w oparciu o art. 12 ust. 3e ustawy o CIT.
– W konsekwencji takie odszkodowanie będzie stanowiło przychód, od którego należy zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych – mówi Agnieszka Gątowska.
Datą uzyskania przychodu jest wobec tego data otrzymania odszkodowania.