Jeśli projekty zmian ustaw o podatkach dochodowych wejdą w życie 1 stycznia 2013 r., do budżetów samorządów trafi 148 mln zł więcej niż w tym roku, a w 2014 r. – 300 mln zł.
Nowelizacje ustaw o PIT i CIT powodują zmiany we wpływach z tych podatków. Dotyczy to również jednostek samorządu terytorialnego (np. gmin, miast). Do samorządów trafia bowiem ok. połowa wszystkich wpływów z PIT (w 2012 r. jest to 49,11 proc.) oraz ponad 20 proc. wpływów z CIT (w 2012 r. jest to 22,86 proc.).
W związku z projektowanymi nowelizacjami ustaw o PIT i CIT do samorządów mają trafić dodatkowe środki. Wynika to z dwóch projektów.
Pierwszy przewiduje m.in. likwidację ulgi internetowej oraz wprowadzenie limitu w zakresie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. Będą to zmiany istotne dla milionów Polaków. Jak wynika ze statystyk Ministerstwa Finansów, w 2010 r. z ulgi internetowej skorzystało ok. 4 mln podatników. Odliczyli oni od przychodów wydatki w wysokości 2,3 mld zł. Przeciętne odliczenie wyniosło 571 zł. Resort finansów policzył, że wpływy do budżetu państwa w związku z tą zmianą zwiększą się o 424 mln zł, ale dopiero w 2014 r.
Kolejna zmiana polega na ustanowieniu limitu w zakresie stosowania 50 proc. kosztów w przypadku przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych. Dzięki temu do budżetu państwa trafi 164 mln zł więcej. Część tej kwoty zasili więc gminną kasę.
Z tej jednej nowelizacji, jak policzyło ministerstwo, do samorządów wpłynie 81 mln zł więcej w 2013 r. oraz ok. 366 mln zł więcej w 2014 r. Wyjaśnijmy jednak, że resort zakładał również ok. 150 mln dodatkowych wpływów do budżetu państwa w związku ze zmianami w uldze na dzieci, ale ostatecznie wycofał się z tej propozycji. Oznacza to, że w 2014 r. do gmin, powiatów i województw powinno wpłynąć nie 366 mln zł, ale ok. 300 mln zł.
Druga nowelizacja ustawy o PIT, a także ustawy o CIT (jest to jeden projekt) przewiduje zmiany istotne dla spółek. W praktyce chodzi m.in. o włączenie spółek komandytowo-akcyjnych w zakres podmiotowy ustawy o CIT, wprowadzenie zasad ustalania wartości początkowej środków trwałych w spółce europejskiej, likwidację zwolnienia z podatku od wypłat z tytułu dywidend.
Z wyliczeń resortu finansów wynika, że skutki finansowe tych wszystkich zmian w pierwszym roku obowiązywania wyniosą ok. 291 mln zł. W rezultacie do budżetu państwa wpłynie dodatkowo 224 mln zł, a do samorządów 67 mln zł.
Zmiany te wydają się jednak kroplą w morzu potrzeb samorządowych. Przypomnijmy, że jednostki policzyły, iż zmiany w ustawach, w tym te w podatkach dochodowych, w ostatnich latach spowodowały zmniejszenie ich wpływów o co najmniej 8 mld zł.
W ostatnich latach dochody samorządów zmniejszyły się o 8 mld zł, a w przyszłym roku zyskają na zmianach w PIT i CIT zaledwie 148 mln zł