Wydatki poniesione na modernizację, która następnie została zaniechana, można zaliczyć do kosztów podatkowych – potwierdził dyrektor katowickiej IS.
Z pytaniem wystąpiła spółka, która kupiła stację narciarską oraz położony nieopodal dom wczasowy. Zamierzała wybudować nowoczesny ośrodek narciarski wraz z bazą noclegową.
Przez jakiś czas dom wczasowy przyjmował gości, potem spółka podjęła decyzję o jego modernizacji i poniosła w tym zakresie wydatki. Ostatecznie jednak doszła do wniosku, że bardziej będzie się jej opłacać wybudowanie nowoczesnego obiektu w atrakcyjniejszym miejscu – bliżej górnej stacji kolejki linowej i blisko stoku narciarskiego. Planowała zatem zburzyć dom wczasowy, a na jego miejscu wybudować parking.
Spółka chciała się upewnić, czy mimo tej zmiany planów będzie mogła zaliczyć do kosztów podatkowych poniesione już wydatki na zaniechaną ostatecznie modernizację domu wczasowego. Chciała to zrobić w chwili jego likwidacji, czyli wyburzenia.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zgodził się z tym. Przypomniał, że wydatki ponoszone w związku z inwestycją nie podlegają bezpośredniemu zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu. Powiększają one wartość inwestycji. Z kolei koszty zaniechanych inwestycji są kosztem podatkowym w dacie zbycia lub likwidacji inwestycji, zgodnie z art. 15 ust. 4f ustawy o CIT.
Organ podkreślił, że likwidacja ze swej istoty powinna być działaniem nieodwracalnym i trwałym. W tym wypadku tak właśnie miało się stać. Potwierdził więc, że spółka może zaliczyć wydatki na zaniechaną modernizację do kosztów podatkowych.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 30 listopada 2016 r. nr 2461-IBPB-1-2.4510.971.2016.1.MS