Jeżeli mąż odda firmę żonie na podstawie protokołu przekazania, bez podpisania jakiejkolwiek umowy z nią, to od takiej operacji nie trzeba płacić podatku od czynności cywilnoprawnych – potwierdził dyrektor katowickiej izby.
Z pytaniem wystąpiła kobieta, która chce uruchomić działalność gospodarczą. Mąż planuje przekazać jej dwa sklepy spożywczo-przemysłowe i jednocześnie zlikwidować własny biznes.
Kobieta tłumaczyła, że z mężem łączy ją wspólność majątkowa. W związku z tym nie zostanie zawarta żadna umowa przekazania ani darowizny. Transakcja nie zostanie też udokumentowana fakturą, sporządzony będzie tylko protokół przekazania.Kobieta chciała się upewnić, że nie musi od takiej operacji płacić podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach to potwierdził. Wyjaśnił, że ustawa o PCC przewiduje zamknięty katalog umów podlegających opodatkowaniu daniną. Skoro więc małżonkowie nie podpiszą żadnej umowy, sklepy zostaną przekazane żonie na podstawie protokołu przekazania, a małżonków łączy wspólność małżeńska (oboje mają równe udziały w majątku wspólnym), to czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC – wyjaśnił dyrektor izby.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 17 listopada 2016 r., nr 2461-IBPB-2-1.4514.485.2016.2.HK