Z przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: ustawa o ryczałtach) wynika, że reguluje ona m.in. opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Warunkiem jest, aby umowy te nie były zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, czyli by był to tzw. prywatny najem. W takim przypadku przychodów tych nie łączy się już z przychodami opodatkowanymi według tzw. zasad ogólnych, czyli czy to według progresywnej skali PIT, czy też według stawki liniowej PIT. Równocześnie rozliczając przychody z najmu wolno nam dokonywać odliczeń, czyli korzystać z ulg podatkowych (nie dotyczy to jednak wszystkich ulg, w tym w szczególności ulgi na dzieci). Warunkiem jest to, by tych samych ulg nie odliczać po raz drugi od dochodów (przychodów) opodatkowanych według zasad ogólnych. Jeśli przychody z najmu są odpowiednio wysokie, warto z tej możliwości skorzystać i szybko się rozliczyć. W ten sposób znacznie szybciej możemy odzyskać nadpłacone kwoty. A w przypadku najmu rozliczenia możemy dokonać praktycznie już w pierwszym roboczym dniu stycznia. W tym przypadku łatwo ustalić wysokość przychodów do opodatkowania. Nie trzeba dokonywać żadnych dodatkowych podsumowań, jak np. w przypadku prowadzenia firmy, czy czekać na potrzebne informacje od pracodawcy.

Zobacz pełną treść artykułu -Tygodnik Podatkowy w eGP