Kto dostaje zwrot kosztów za energię elektryczną niezbędną do utrzymania pomieszczenia służbowego, nie ma z tego tytułu przychodu – orzekł NSA.
Chodziło o leśniczówki będące mieszkaniami służbowymi pracowników Służby Leśnej. W każdej z nich wydzielone jest pomieszczenie zwane kancelarią, które jest biurem nadleśnictwa w terenie. Umowa, na podstawie której pracodawca oddaje leśnikowi mieszkanie do bezpłatnego użytkowania, zastrzega, że leśnik przeznacza to wydzielone pomieszczenie na użytek służbowy. Tu są obsługiwani klienci, tu są zlecane prace leśne, tu leśniczy wykonuje czynności administracyjne związane z gospodarką leśną.
Wydatki na utrzymanie kancelarii, takie jak amortyzacja, naprawy, zużycie energii elektrycznej, są kosztem nadleśnictwa. Leśniczy nie płaci czynszu za użytkowanie mieszkania służbowego, w związku z czym jego równowartość jest traktowana jako przychód ze stosunku pracy, podlegający opodatkowaniu PIT.
Reklama
Spór z fiskusem dotyczył refundacji przez nadleśnictwo kosztów prądu zużywanego na potrzeby kancelarii. Nie ma w niej podliczników, więc zużycie prądu jest określane w oparciu o przeciętny czas eksploatacji urządzeń będących własnością nadleśnictwa i wykorzystywanych w celach służbowych oraz zużycie energii przez poszczególne urządzenia.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, że świadczenia pozostające w związku ze stosunkiem pracy, w tym także zwrot za prąd, są elementem wynagrodzenia leśniczego i podlegają opodatkowaniu. Zwrócił uwagę na to, że w katalogu zwolnień z opodatkowania (art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT) są wymienione ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników narzędzia i sprzęt, ale nie ma mowy o prądzie.
Nadleśnictwo nie zgadzało się z taką interpretacją. Uważało, że zwrot kosztów zużycia prądu na potrzeby kancelarii nie jest przychodem leśniczego i nie podlega opodatkowaniu. Potwierdziły to sądy obu instancji. WSA w Poznaniu orzekł, że zwrot wydatków za prąd nie jest przychodem pracownika, bo nie jest to kwota wypłacana w związku ze stosunkiem pracy, a jedynie zwrot kosztów utrzymania biura nadleśnictwa.
Również sędzia NSA Grażyna Nasierowska wyjaśniła, że zwrot kosztów za energię nie jest dla pracownika żadnym przysporzeniem majątkowym. Nie ma więc od niego PIT.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 3 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 3130/14.