Kto nie dochowa należytej staranności, straci status podatnika VAT. Nadal będzie mógł wystawiać faktury, ale kontrahenci mogą już nie chcieć robić z nim interesów.
Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji VAT przewiduje możliwość wykreślenia z rejestru podatników VAT w pięciu przypadkach (patrz ramka obok). Jeden z nich – najbardziej kontrowersyjny – dotyczy sytuacji, gdy podatnik, prowadząc działalność gospodarczą, wiedział lub miał uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że uczestniczy w oszustwie lub nadużyciu podatkowym. Innymi słowy, naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł go wykreślić, jeśli nie dochował należytej staranności w handlu z podmiotami biorącymi udział w oszustwie.
Zdaniem ekspertów wykreślony z rejestru podatnik nadal będzie mógł prowadzić działalność. Nie zostanie ona automatycznie zablokowana. – Wyrejestrowanie stworzy jednak wiele trudności praktycznych, przede wszystkim w relacjach z innymi przedsiębiorcami – zwraca uwagę Tomasz Michalik, doradca podatkowy i partner w MDDP.