INTERPRETACJA
Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego i powiatowa komenda Państwowej Straży Pożarnej nie powinny składać z powiatem wspólnej deklaracji VAT – stwierdził dyrektor katowickiej izby.
Wątpliwości miał powiat, który najpóźniej od 1 stycznia 2017 r. musi scentralizować swoje rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi. W ramach powiatu funkcjonują m.in.: powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego i komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Inspektorat został powołany na podstawie ustawy reformującej administrację publiczną i działa na podstawie prawa budowlanego. Natomiast komenda funkcjonuje na podstawie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.
Wątpliwości powiatu dotyczyły tego, czy centralizacja VAT obejmie również te jednostki. Zakładał jednak, że nie musi wspólnie rozliczać się z nimi z VAT.
Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Wyjaśnił, że inspektorat nadzoru budowlanego oraz komenda straży pożarnej nie są tworzone przez powiat ani przez radę powiatu, działają bowiem na podstawie odrębnych ustaw. Mimo że są one zespolone ze starostą, to są jednak organami administracji rządowej, a nie powiatu. Jego zadania wykonują we własnym imieniu. Co więcej, są finansowane z budżetu państwa, zachowują samodzielność i niezależność. ⒸⓅ