W przyszłym roku urzędnicy będą mogli korzystać aż z trzech ogólnych klauzul. – Dzięki temu łatwo zakwestionują korzystne dla przedsiębiorców skutki ich działań – twierdzą eksperci.
Podkreślają, że trzy klauzule, których zakres stosowania może się ze sobą kłócić, to zbyt dużo. Chodzi tu o klauzulę ogólną mającą na celu zapobieganie unikaniu opodatkowania i dwie mniejsze, które będą dotyczyć negatywnych dla budżetu skutków wymiany udziałów, restrukturyzacji, wypłaty odsetek i dywidend.
Najpierw mała