Przychodu z loterii audiotekstowej nie pomniejsza się o poniesione wydatki – wyjaśnił dyrektor warszawskiej izby.
Z pytaniem wystąpiła spółka, która chciała urządzić loterię audiotekstową. Zamierzała zarabiać na połączeniach telefonicznych i SMS-owych. Do pomocy chciała zatrudnić inną firmę (A), która jako wynagrodzenie miała otrzymywać część wpływów z loterii.
Spółka chciała się upewnić, czy może odprowadzać podatek od gier od wpływów pomniejszonych o wynagrodzenie firmy A. To oznaczałoby, że od przychodów z loterii odliczałaby koszty tego wynagrodzenia.
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Wyjaśnił, że podstawą opodatkowania podatkiem od gier jest przychód. Przyznał, że ustawa o grach hazardowych nie definiuje tego pojęcia, ale – jak wskazał – odsyła do przepisów podatkowych. Zgodnie z ustawą o CIT przychód to w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne. Dlatego daninę od gier należy odprowadzić od całkowitych wpływów spółki z tytułu połączeń telefonicznych i SMS-owych, bez pomniejszenia o kwoty pobrane przez firmę A – wyjaśnił dyrektor.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 września 2016 r., nr IPPP2/4513-1/16-2/JO.