Sejm będzie kontynuował prace nad projektem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, która ma skonsolidować obecną Służbę Celną i skarbową oraz urzędy kontroli skarbowej. Posłowie nie przyjęli bowiem w czwartek wniosków opozycji o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Za odrzuceniem projektu o Krajowej Administracji Skarbowej głosowało 187 posłów, przeciw było 236 posłów, a 10 wstrzymało się od głosu. Natomiast za odrzuceniem projektu przepisów wprowadzających ustawę o KAS głosowało 184 posłów, 238 było przeciw, a 16 wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z projektem o KAS w miejsce funkcjonujących obecnie Służby Celnej i skarbowej oraz urzędów kontroli skarbowej zostanie powołana Krajowa Administracja Skarbowa. Obecnie służby działają w modelu rozproszonym, każda z nich ma niezależne systemy informatyczne, bazy danych są rozproszone i nie ma bieżącej wymiany informacji między nimi. KAS ma być podporządkowana ministrowi finansów, jej szefem ma być wiceminister finansów.

Zmiana miałaby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.