Przychodu z odpłatnej sprzedaży odziedziczonego mieszkania nie można pomniejszyć o wypłacony zachowek – wyjaśnił dyrektor bydgoskiej izby. Z pytaniem wystąpiła kobieta, która w spadku po matce otrzymała własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, od którego (na podstawie postanowienia sądu) musiała wypłacić zachowek.
Ponieważ otrzymany majątek chciała sprzedać przed upływem pięciu lat od nabycia, zastanawiała się, czy od przychodu może odliczyć zachowek. Uważała, że ma takie prawo. Tłumaczyła, że równowartość kwoty zachowku w ogóle do niej nie trafiła, ponieważ została bezpośrednio przekazana osobie do niego uprawnionej, na podstawie postanowienia sądu.
Ze stanowiskiem podatniczki nie zgodził się dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Zwrócił uwagę na art. 22 ust. 6d ustawy o PIT, który zawiera zamknięty katalog kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia prawa do własności lokalu nabytego w drodze spadku.
Są to udokumentowane nakłady, które zwiększyły prawa majątkowe w czasie ich posiadania, oraz odpowiednia kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn.
Organ wyjaśnił, że przepis ten nie przewiduje potrącenia zachowku, o który mogą się ubiegać zstępni, małżonkowie oraz rodzice spadkodawcy, gdy spadkodawca pominął ich w testamencie i powołał do spadku inną osobę.
Interpretacja dyrektora IS w Bydgoszczy z 26 sierpnia 2016 r., nr ITPB4/4511-543/16/JG.