W świat poszła informacja, że Ministerstwo Finansów planuje „rezygnację z tzw. czynnego żalu przy korekcie deklaracji podatkowej”. Dziś już wiemy, że niejasno wyraził się wiceminister finansów Wiesław Jasiński.
Obecnie przy korygowaniu deklaracji nie jest wymagany żaden czynny żal. Co więcej, nie trzeba nawet uzasadniać korekty. Na wypadek gdyby ktoś to przeoczył, przypominam: obowiązek ten został zniesiony od 2016 r.
Kodeks karny skarbowy mówi wprost: Nie podlega karze za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną – w rozumieniu ordynacji podatkowej – korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w wyznaczonym terminie, należność publicznoprawną (art. 16a).