W 2017 r. szacunkowy dochód do opodatkowania z działów specjalnych produkcji rolnej będzie mniejszy niż w tym roku o 2,8 proc. – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.
To efekt niższych cen towarów rolnych w 2015 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadek ten jest i tak znacznie mniejszy niż rok wcześniej; wówczas wynosił 5,6 proc.
W zasadzie rolnicy nie płacą PIT. Muszą go jednak uiszczać, gdy uzyskują dochody z działów specjalnych produkcji rolnej. Chodzi np. o uprawy roślin ozdobnych lub hodowlę zwierząt futerkowych. W takich wypadkach podatek jest określany na podstawie norm szacunkowych rocznego dochodu.
Przykładowo w 2017 r. szacunkowy dochód z 1 mkw. uprawy roślin ozdobnych (np. kwiatów) w szklarniach ogrzewanych o powierzchni powyżej 25 mkw. został ustalony na 11,39 zł, czyli będzie niższy o 33 gr. W przypadku uprawy pozostałych roślin (np. pomidorów) wyniesie 4,24 zł (tj. o 12 gr mniej).
W odniesieniu do uprawy grzybów i grzybni norma spadnie w 2017 r. z 5,03 zł do 4,89 zł. Z kolei dla hodowli koni poza gospodarstwami rolnymi wyniesie 390,98 zł, czyli o 11,26 zł mniej niż w tym roku, natomiast koni rzeźnych 488,72 zł (tj. o 14,08 zł mniej).
Ministerstwo Finansów podaje, że z tej formy rozliczeń korzysta 32 tys. rolników. Resort spodziewa się, że w związku ze spadkiem norm szacunkowych wpływy z PIT od działów specjalnych spadną w 2017 r. o 1,65 mln zł.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej – w konsultacjach