Zamiana limitów przywozowych wynika z nowelizacji rozporządzenia unijnego, ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych. Nowe limity będą dotyczyć przywozu towarów przez podróżnych oraz zwolnień celnych w obrocie pocztowym i kurierskim.

Podwyższeniu z 22 euro do 150 euro ulegnie kwota zwolnienia dla przesyłek zawierających towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio do odbiorcy w Unii. Zwolnienie będzie miało zastosowanie na przykład do zakupów internetowych.

Limity w zdecydowanej większości zostają podniesione

Zmienią się także limity wartościowe i ilościowe towarów zwolnionych z należności celnych przywozowych, przywożonych z państw trzecich w bagażu osobistym podróżnego, a także paliwo w baku.

Limity w zdecydowanej większości zostają podniesione (upominki, paczki, paliwa, wino), z wyjątkiem przywozu papierosów przywożonych przez podróżnych (w ruchu pieszym, kolejowym i transporcie kołowym). Normy przywozu papierosów zostaną w tych przypadkach ograniczone do 40 sztuk.

Średnio ponad dwukrotne (z 175 euro do 430 euro w ruchu lotniczym i morskim oraz do 300 euro w ruchu lądowym) zwiększy się limit wartościowy rzeczy stanowiących prezenty i upominki przywożonych przez podróżnych. Szczególnie istotne jest to w kontekście zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.