Prezydent podpisał nowelizację ustaw o podatkach dochodowych, która przewiduje m.in. zastąpienie ulgi meldunkowej nową ulgą mieszkaniową oraz umożliwia zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wartości darowanej żywności - poinformowała na swojej stronie internetowej Kancelaria Prezydenta.

Nowelizacja obejmuje ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z nią ulga mieszkaniowa ma zastąpić obecną ulgę meldunkową. Zwalnia ona dochody ze sprzedaży mieszkania - pod warunkiem, że sprzedający był w nim zameldowany przynajmniej rok.

Ulga mieszkaniowa ma objąć dochody ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli w ciągu dwóch lat zostaną one przeznaczone m.in. na zakup mieszkania, budynku mieszkalnego czy gruntu budowlanego.

Reklama

Zmiany mają umożliwić przedsiębiorcom zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wartości żywności darowanej organizacjom charytatywnym. Rozwiązanie to, wraz ze nowymi regulacjami w ustawie o VAT, mają zachęcić firmy do przekazywania żywności potrzebującym.

Nowelizacja liberalizuje zasady tzw. ulgi odsetkowej

Reklama

Jeżeli przedsiębiorca zaliczy w koszty uzyskania przychodu wartość darowanej żywności, nie będzie mógł już zaliczyć jej do darowizn, które podlegają odliczeniu od dochodu.

Zmienią się także zasady przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Organizację taką będzie można wskazać także w korekcie. Trzeba ją będzie złożyć najpóźniej do końca czerwca.

Nowelizacja liberalizuje zasady tzw. ulgi odsetkowej, która pozwala na odliczenie od dochodu odsetek od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na budowę domu lub mieszkania. Ulga ta obejmie także kredyty refinansowe zaciągnięte na spłatę kredytów mieszkaniowych.

Podatnicy będą mogli skorzystać z nowych zwolnień podatkowych. Obejmą one np. pomoc finansową udzieloną z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w związku ze zdarzeniem losowym. Z podatku będą ponadto zwolnione dochody z nagród uzyskanych przez podatników za wybitne osiągnięcia, w części przekazanej na cele pożytku publicznego.

Zmiany dotyczą także ulgi prorodzinnej (na dzieci). Będą z niej mogli korzystać nie tylko rodzice i opiekunowie prawni, ale także rodzice zastępczy. W ustawie o PIT mają się znaleźć także nowe zasady dotyczące preferencyjnego rozliczenia podatkowego osób samotnie wychowujących dzieci.

Możliwe będzie ponadto - zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego - odliczenie od dochodu obowiązkowych składek społecznych i zdrowotnych zapłaconych za granicą, jeżeli nie zostały wcześniej odliczone od dochodu.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2009 r.

Nowelizacja przewiduje ponadto uproszczenie zasad księgowania kosztów uzyskania przychodów przy opłacaniu składek od wynagrodzenia. Pracodawcy, którzy wypłacają wynagrodzenia regularnie, będą mogli uwzględniać je jako koszty w miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy lub w następującym po nim.

Inne nowe rozwiązanie zakłada, że od użyczonej nieodpłatnie nieruchomości podatek zapłaci tylko jej użytkownik, z podatku zostanie natomiast zwolniony jej właściciel. Z kolei w koszty podatkowe będzie można wliczyć wydatki na zaniechane inwestycje.

Nowelizacja znosi obowiązek odprowadzania - w przypadku rozliczenia za ostatni miesiąc podatkowy - podwójnej zaliczki na podatek dochodowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w grudniu firmy muszą płacić zaliczkę nie tylko za listopad, ale także za grudzień.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2009 r.