Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych były w 2015 r. o prawie miliard większe niż rok wcześniej. Wyniosły ponad 31 mld zł.
Podatek należny fiskusowi / Dziennik Gazeta Prawna
Z opublikowanych właśnie przez Ministerstwo Finansów danych wynika, że po kiepskim 2013 r. kwota należnego CIT rośnie od dwóch lat (patrz ramka).
Zarazem jednak z danych resortu wynika, że w 2015 r. udział dochodów z tego podatku w produkcie krajowym brutto wyniósł 1,44 proc., tj. o prawie dwa razy mniej niż siedem lat wcześniej. W 2008 r. udział ten wynosił bowiem 2,11 proc. PKB.
Większość nie zapłaciła podatku
Podatek należny za ubiegły rok wyniósł ponad 31,11 mld zł. Roczne zeznanie za ten okres złożyło prawie 456,2 tys. podatników CIT, ale daninę zapłaciło tylko 175,5 tys. z nich. Pozostali wykazali stratę lub dochody wolne od podatku.
Ogółem dochody (przychody) wolne od podatku wyniosły ok. 74 mld zł. Wykazało je ponad 190 tys. podatników. Przykładowo, zwolnione od podatku dochody ze specjalnych stref ekonomicznych uzyskało 116 podatników CIT, na kwotę prawie 2,9 mld zł.
Odliczano głównie straty
Wśród odliczeń od dochodu dominowały straty z lat ubiegłych. Potrąciło je ponad 40 tys. firm i innych podmiotów, na kwotę 13,7 mld zł.
Z kolei darowizny odliczyło 5,7 tys. podatników CIT na kwotę prawie 301 mln zł. Głównie były to darowizny na działalność organizacji pożytku publicznego (272,7 mln zł). Odliczyło je ponad 5,1 tys. podatników.
Dużo mniej firm zdecydowało się na przekazanie darowizny na cele kultu religijnego, bo tylko ponad tysiąc podatników (potrącili 25, 2 mln zł).
Niewiele podmiotów skorzystało też z nieobowiązującej już dziś ulgi na nabycie nowych technologii (79 podatników CIT). Odjęli oni z tego tytułu prawie 390 mln zł.
Od 2016 r. ustawodawca zlikwidował tę ulgę i zastąpił nową – na badania i rozwój. Od 2017 r. ma być ona rozszerzona. Projekt tzw. małej ustawy o innowacyjności trafił właśnie do Sejmu (druk 789).
Od samego podatku odliczano głównie daninę od dywidend, zapłaconą w innym kraju. W rozliczeniu za 2015 r. skorzystało z tego 352 podatników CIT, płacąc dzięki temu fiskusowi o 198 mln zł mniej.