Korektę kosztów spowodowaną błędnym naliczeniem składki ZUS oraz podatku od nieruchomości należy przeprowadzić wstecz – wyjaśnił dyrektor bydgoskiej izby.
Z pytaniem wystąpiła firma, która odkryła u siebie błędy naliczone w składce wypadkowej i podatku od nieruchomości. Pierwszy powstał w związku ze zmianą liczby osób poszkodowanych w wypadkach oraz pracujących w warunkach zagrożenia. W drugim wypadku zaważyła zmiana klasyfikacji gruntów i budynków. Spółka skorygowała więc rozliczenia, na skutek czego powstały u niej nadpłaty w składkach i podatku.
Reklama

Polecany produkt: Rachunkowość 2016 >>>

Zastanawiała się, za jaki okres powinna zmniejszyć koszty uzyskania przychodów. Uważała, że powinna to zrobić na bieżąco, czyli w okresie rozliczeniowym, w którym nadpłata została zarachowana na przyszłe zobowiązania. Sądziła, że w tym wypadku nie ma znaczenia przyczyna dokonania korekty, a obecne przepisy nie regulują, jak postępować w takich przypadkach.
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Przypomniał, że zasadniczo od 1 stycznia 2016 r. podatnicy dokonują korekty kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym otrzymają fakturę korygującą. Nowe zasady mają jednak zastosowanie tylko do tych przypadków, gdy korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką. Gdy jest inaczej, obowiązują dotychczasowe zasady, czyli korygowanie ze skutkiem wstecz.
Tak właśnie jest w przypadku firmy, która źle obliczyła składkę wypadkową i podatek od nieruchomości – stwierdził organ.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9 sierpnia 2016 r., nr ITPB3/4510-306/16/AD