JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Podatnik - osoba fizyczna, prowadzi przedszkole niepubliczne, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Początkowo podatnik prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów. Po kontroli z urzędu miasta zasugerowano podatnikowi, aby zaprowadził pełną księgowość, co uczynił. Obecnie podatnik prowadzi pełną księgowość, co stanowi wysoki koszt dla tak małej placówki, jak przedszkole. Jaką formę dokumentacji finansowej - pełna księgowość czy podatkowa księga przychodów i rozchodów - powinna prowadzić osoba fizyczna, właściciel przedszkola niepublicznego?

ODPOWIEDŹ IZBY: Osoby fizyczne są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, w przypadku gdy ich przychody za poprzedni rok podatkowy wynosiły w walucie polskiej co najmniej równowartość 1,2 mln euro.

Dochód z działalności polegającej na prowadzeniu przedszkola niepublicznego podlega opodatkowaniu, a właściciel przedszkola niepublicznego - osoba fizyczna - może w celu ewidencji podatkowej prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 października 2008 r. (nr ILPB1/415-476/08-4/AG)

OPINIA

TOMASZ SOCHA

menedżer w Ernst & Young

Interpretacja poznańskiej izby jest jedynie potwierdzeniem wykładni obecnie obowiązujących przepisów w zakresie obowiązku prowadzenia przez osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą ewidencji w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów bądź ksiąg rachunkowych. Dokumenty te należy prowadzić w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym okres sprawozdawczy. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych spoczywa natomiast jedynie na osobach fizycznych, jeżeli ich przychody z działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy wynosiły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 1,2 mln euro.