W pierwszej części komentarza zostały omówione regulacje art. 22 ustawy o PIT, które zawierają definicję kosztu, wskazanie na warunki uznania ich za celowe, szczególne metody identyfikacji kosztów, ale również zasady ich rozliczania w czasie.
Dzisiejsza druga część jest poświęcona wyłączeniom z kosztów podatkowych. Nie tylko zostały omówione poszczególne zakazy rozliczania kosztów, lecz także przybliżone wspomniane powyżej przypadki, w których formalne wyłączenie powoduje, że w istocie koszty mogą być uwzględnione w rachunku podatkowym.
W ramach analizy wyjaśniamy, w których przypadkach i w jakich okolicznościach przepisy komentowanego art. 23 ustawy o PIT, chociaż nie identyfikują zasad rozliczania w czasie, mogą w pewien sposób wpływać na moment uwzględniania ich w rachunku podatkowym.