Czas złożenia wniosku o przesunięcie terminu płatności należności celnych zostanie skrócony z 10 dni do trzech – wynika z rozporządzenia skierowanego do podpisu ministra.
Będzie to dotyczyć tylko przypadku, o którym mówi art. 110 lit. a Unijnego Kodeksu Celnego. Chodzi o jednorazowe odroczenie płatności należności celnych. W praktyce ma to zastosowanie w sytuacjach losowych.
Zgodnie z nowymi przepisami prośbę o odroczenie trzeba będzie złożyć w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o długu celnym.
Niezależnie od tego unijny kodeks przewiduje dwie inne możliwości odraczania płatności – gdy wniosek zostanie złożony jeszcze przed powstaniem należności celnych. Mają one zastosowanie w procedurze uproszczonej i standardowej.
Zgodnie z rozporządzeniem w obu przypadkach z odroczenia terminu płatności będzie można skorzystać, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie wydane pozwolenie na odroczenie.
Rozporządzenie ma wejść w życie 20 sierpnia br.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych – skierowany do podpisu ministra finansów

Polecany produkt: Podatki 2016 cz. 1 i cz. 2 >>>