Podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzą podatnicy, którzy osiągają dochody opodatkowane na zasadach ogólnych oraz na zasadach liniowego, 19-proc. PIT. Przedsiębiorcy muszą przez cały rok ewidencjonować w księdze podatkowej wszystkie zdarzenia gospodarcze, w szczególności osiągane przychody oraz koszty uzyskania przychodów. Zdarzenia gospodarcze właściwie ujęte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów pozwolą na ustalenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania, a w konsekwencji należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z prowadzonej działalności gospodarczej.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Podatkowy w eGP