Nie trzeba już co miesiąc drukować podatkowej księgi przychodów i rozchodów prowadzonej przy użyciu komputera – przypomina Ministerstwo Finansów w komunikacie opublikowanym na swojej stronie.
Resort zwraca w nim uwagę na skutki tegorocznej nowelizacji rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. poz. 467).
Najistotniejszą zmianą, jaką ona wprowadziła, jest zniesienie obowiązku comiesięcznego drukowania księgi przychodów i rozchodów, gdy ta jest prowadzona przy użyciu komputera.
MF przypomina, że księga komputerowa będzie uznana za prawidłową pod warunkiem:
● określenia na piśmie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do jej prowadzenia;
● stosowania programu komputerowego zapewniającego bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi;
● przechowywania zapisanych danych na informatycznych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed zniszczeniem lub zniekształceniem.
Nowelizacja zwolniła też podatników, którzy kontynuują działalność, z obowiązku sporządzania dwóch spisów z natury: na dzień 31 grudnia oraz na dzień 1 stycznia następnego roku podatkowego. – Wystarczy, że sporządzą oni spis na 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego – przypomina MF.
Dodaje też, że mimo określenia nowego wzoru księgi podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie podatkowej księgi przed wejściem w życie nowelizacji, mogą prowadzić księgę do końca roku. Nie muszą zakładać jej na nowo, zgodnie z nowym wzorem.