W związku ze zbliżającym się szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży Służba Celna prowadzi wzmożone kontrole towarów, środków transportu i osób – poinformowało w komunikacie Ministerstwo Finansów

Resort odnotował również większy (w porównaniu do czerwca 2015 r.) ruch towarowy. Potwierdzają to dane o liczbie pojazdów ciężarowych odprawionych na drogowych przejściach granicznych w dniach 1 – 21 czerwca br. Było ich o 5,3 tys. więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. To przekłada się na wzrost liczby kontroli, których poziom różni się na poszczególnych przejściach granicznych w zależności od lokalnej specyfiki ruchu i wykrytego zagrożenia. W dniach 1-19 czerwca 2016 r. podwyższono poziom zagrożenia w każdym z tych przejść – dodało Ministerstwo Finansów.

Resort pochwalił się też wynikami kontroli. Są one bardziej efektywne, co potwierdzać ma np. przejęcie przez celników w ostatnich dniach 30 kg narkotyków (w tym 1,5 kg kokainy), 35 mln sztuk papierosów (przy 15 mln sztuk w czerwcu 2015 r.), .), 36 ton nielegalnego oleju oraz udaremnienie próby przemytu nielegalnych cudzoziemców.

MF poinformowało również, że aktualnie sytuacja na przejściach drogowych jest unormowana, a czas oczekiwania na odprawę systematycznie się skraca. Podał też dane dotyczące średniej liczby funkcjonariuszy pełniących w czerwcu służbę na jednej zmianie w granicznych przejściach drogowych. Było ich 290, czyli o 12 więcej niż w analogicznym okresie 2015 r.

Komunikat resortu może mieć związek z trwającym od kilku tygodni strajkiem związków zawodowych Służby Celnej. Funkcjonariusze protestują przeciw rządowym planom utworzenia jednolitej Krajowej Administracji Skarbowej. To w ich przekonaniu zagrozi funkcjonowaniu S.C. jako odrębnej formacji. Obawiają się też o warunki zatrudnienia w ramach KAS. Kolejnym frontem sporu z Ministerstwem Finansów jest kwestia uprawnień emerytur mundurowych dla celników. Resort chce przyznać taką preferencję tylko części z nich, co nie podoba się związkowcom.

Obie strony potwierdzały, że w poprzednim tygodniu bardzo wielu funkcjonariuszy celnych nie przyszło do pracy. Biuro prasowe Ministerstwa Finansów poinformowało redakcję DGP, że tylko między 13 a 15 czerwca zwolnienia i urlopy wzięło blisko 40 proc. celników W zamian do pracy kierowane były dodatkowe osoby, aby odprawy mogły się toczyć w sposób niezakłócony.

Podobne dane podawał portal Celnicy.pl. Informował, że do pracy nie przyszła np. blisko jedna trzecia składu osobowego Izby Celnej w Przemyślu. Portal donosił też o blisko 80-proc. absencji w niektórych jednostkach podległych Izbie Celnej w Białej Podlaskiej. Podaje, że większość to zwolnienia lekarskie.