Projekt ustawy o Krajowej Radzie Administracji Skarbowej będzie procedowany po szczycie NATO i Światowych Dniach Młodzieży - poinformował na konferencji po posiedzeniu rządu we wtorek wiceminister finansów Wiesław Janczyk. Projekt wzbudził protesty celników.

Celnicy protestują przeciwko planowanemu włączeniu ich służby do Krajowej Administracji Skarbowej. Według planów rządu polska skarbówka miałaby zacząć działać w skonsolidowanej instytucji pod nazwą Krajowa Administracja Skarbowa. Miałyby ją tworzyć połączone służby celne, izby skarbowe i urzędy kontroli skarbowej.

"Prowadziliśmy przez cały czas dialog i wydaje mi się, że uzyskaliśmy konsensus, że potrzeba jeszcze trochę czasu na to, żeby to środowisko mogło zostać zorientowane, jeśli chodzi o skutki tej regulacji. Podjęliśmy decyzję, że ten dokument będzie procedowany już po Światowych Dniach Młodzieży i po szczycie NATO" - powiedział Janczyk.

Uczestnicząca w konferencji prasowej premier Beata Szydło powiedziała, że rząd jest otwarty na dialog, ale nie ulegnie naciskom. "Rząd nie będzie ulegał niczyjej presji, jesteśmy gotowi do dialogu, ale na pewno nie będziemy ulegali presji" - powiedziała Szydło.

"Zmiany w administracji skarbowej i celnej zostaną przeprowadzone, dlatego że taka jest potrzeba, taki jest interes polskiego państwa. W tej chwili są przygotowane rozwiązania. Jeżeli jest jeszcze potrzeba na rozmowę, to te rozmowy będziemy prowadzić" - podkreśliła.

Szczyt NATO odbędzie się w dniach 8-9 lipca, a Światowe Dni Młodzieży od 26 do 31 lipca.

Jak podało radio RMF FM, szef Służby Celnej w związku z protestami funkcjonariuszy wprowadził 3. stopień zagrożenia w 4-stopniowej skali. Pismo z odpowiednimi zaleceniami - jak podało radio - trafiło do wszystkich dyrektorów Izb i oddziałów celnych w kraju. Radio ustaliło, że m.in. urlopy mają być udzielane celnikom tylko i wyłącznie przez dyrektorów oddziałów i to po sprawdzeniu, czy są to na pewno urlopy planowane - w przypadku braków kadrowych urlopy mają być wstrzymane.

Na pytanie, czy na bezpieczeństwo kraju w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży i szczytem NATO może mieć wpływ protest celników i ogłoszenie zagrożenia 3. stopnia, Janczyk odpowiedział: "sytuacja w tej chwili, według naszej wiedzy, jest na granicach unormowana".

"Dla rządu oczywiście największym priorytetem jest bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo obywateli i robimy wszystko, żeby nadchodzące bardzo ważne wydarzenia przebiegały bezpiecznie. Polska jest bezpiecznym państwem" - podkreśliła Szydło.

Ministerstwo Finansów w przesłanym PAP komunikacie na początku lipca br. podkreśliło, że kwestia utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej jest jednym z priorytetów resortu i w ramach tej reformy nie ma planów likwidacji Służby Celnej.

Według ministerstwa idea łączenia trzech służb odpowiedzialnych za pobór danin w naszym kraju (administracji podatkowej, kontroli skarbowej i służby celnej) zakłada stworzenie jednej silnej organizacji podległej Ministrowi Finansów. Obecnie służby działają w modelu rozproszonym, każda z nich ma niezależne systemy informatyczne, bazy danych są rozproszone i nie ma bieżącej wymiany informacji między nimi.

Utworzenie jednej instytucji ma także poprawić efektywność i skuteczność instytucji odpowiedzialnych za pobór danin.

"Jednym z kluczowych powodów powołania KAS jest zmniejszanie szarej strefy oraz uszczelnianie systemu podatkowego. Skoncentrowanie działań dotyczących zwalczania oszustw i przestępczości podatkowej w jednym urzędzie (celno-skarbowym) pozwoli na sprawne typowanie, przygotowanie i przeprowadzenie kontroli" - podkreślił resort finansów.

Według ministerstwa wiedza i doświadczenie zatrudnionych tam funkcjonariuszy (dotychczas rozproszonych pomiędzy administracje celną i skarbową) pozwoli na efektywną walkę z tymi nieprawidłowościami i przyniesie pozytywne skutki finansowe dla budżetu. Ponadto chronić będzie przedsiębiorców uczciwie prowadzących swoją działalność gospodarczą, którzy obecnie skarżą się na nadmiar kontroli.