Już 1 lipca 2024 roku w Polsce zacznie obowiązywać unijna dyrektywa DAC-7, która przynosi istotne zmiany dla wszystkich sprzedawców działających przez internetowe platformy. Dyrektywa ta nakłada nowe obowiązki sprawozdawcze na platformy cyfrowe, takie jak Allegro, OLX, Vinted czy Booking. Zmiany mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego i ograniczenie liczby niezgłoszonych działalności gospodarczych. Jak dyrektywa DAC-7 wpłynie na sprzedawców w internecie?

DAC-7 to głośna dyrektywa Unii Europejskiej, która nakłada nowe obowiązki sprawozdawcze na operatorów platform cyfrowych, w tym platform marketplace, za pośrednictwem których oferowane są towary i usługi. To kolejny krok na drodze do uszczelnienia systemu podatkowego w Unii Europejskiej.

Dyrektywa DAC-7, będąca elementem większego projektu unijnego dotyczącego współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, zobowiązuje operatorów platform cyfrowych do gromadzenia i przekazywania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o sprzedawcach dokonujących transakcji za ich pośrednictwem. Nowe przepisy obejmą transakcje sprzedaży towarów, świadczenia usług, udostępniania środków transportu oraz nieruchomości.

Celem wprowadzanych zmian jest skuteczniejsza identyfikacja osób prowadzących sprzedaż na dużą skalę bez formalnej rejestracji działalności gospodarczej. Choć nowe przepisy mogą budzić obawy wśród sprzedawców internetowych, ich głównym celem jest walka z oszustwami podatkowymi oraz ujednolicenie systemów podatkowych w krajach członkowskich UE.

Ministerstwo Finansów, przygotowując odpowiednie zmiany w polskim prawie, wskazuje na kilka kluczowych elementów nowych regulacji:

Obowiązek sprawozdawczy. Platformy cyfrowe będą zobligowane do raportowania danych dotyczących sprzedawców, którzy korzystają z ich usług w celu przeprowadzania transakcji. Informacje te będą przekazywane szefowi KAS w formie elektronicznej.

Zakres raportowania. Obowiązek ten dotyczy tylko operatorów platform umożliwiających sprzedaż towarów, świadczenie usług, wynajem środków transportu oraz nieruchomości.

Limity transakcji. Drobni sprzedawcy, którzy w ciągu roku dokonają mniej niż 30 transakcji, a ich łączne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekroczy 2 tys. euro, nie będą objęci nowymi obowiązkami sprawozdawczymi.

Wymiana informacji. Zbudowany zostanie mechanizm wymiany informacji o sprzedawcach pomiędzy państwami UE oraz państwami trzecimi. Mechanizm ten ma poprawić współpracę między administracjami podatkowymi, m.in. poprzez wspólne kontrole.

Retrospektywne działanie. Platformy będą musiały raportować dane sprzedawców od 1 stycznia 2023 roku, co jest efektem opóźnienia Polski w implementacji dyrektywy.

Allegro i OLX, jako jedne z największych platform internetowych w Polsce, tłumaczą, że nowe regulacje nie powinny wpłynąć znacząco na użytkowników, którzy nie przekraczają ustalonych limitów. Osoby te nie będą musiały obawiać się dodatkowych zobowiązań podatkowych ani wezwań do urzędów skarbowych. Jednak dla tych, którzy przekraczają limity 30 transakcji lub 2 tys. euro, istnieje duże prawdopodobieństwo, że KAS będzie żądać wyjaśnień dotyczących ich działalności.

Dyrektywa DAC-7 jest krokiem w kierunku większej przejrzystości i uczciwości w handlu internetowym, a także narzędziem w walce z unikaniem opodatkowania. Platformy cyfrowe już przygotowują się do wdrożenia nowych obowiązków, aby zapewnić zgodność z przepisami i wspierać użytkowników w dostosowaniu się do nadchodzących zmian.

Platformy cyfrowe będą miały obowiązek przekazywać dane nie od 1 lipca, czyli dnia wejścia przepisów w życie, lecz od 1 stycznia 2023 roku. Jest to efektem opóźnienia Polski o 1,5 roku w implementacji unijnych przepisów. Oznacza to, że jeśli ktoś już w zeszłym roku przekroczył ustalone limity, Krajowa Administracja Skarbowa otrzyma o tym informację.