Nowe, korzystniejsze warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) na 2009 rok wynegocjowała z ubezpieczycielem Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Jak wyjaśnia Zbigniew Maciej Szymik, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, podjęcie negocjacji było możliwe dzięki temu, że doradcy wyrządzają mało szkód.

Podpisanie nowego aneksu do Umowy Generalnej oznacza, że doradcy będą płacić mniej za większą ochronę ubezpieczeniową. Składka ubezpieczenia podstawowego została bowiem zmniejszona z 600 zł do 520 zł, a suma gwarancyjna za jedno zdarzenie wzrosła nominalnie z 50 do 60 tys. zł, mimo że suma wyrażona w euro pozostała na niezmienionym poziomie.

Rozszerzono także ofertę ubezpieczeniową, co oznacza, że doradcy mogą ubezpieczyć się na dużo wyższe sumy niż dotychczas. Maksymalna suma gwarancyjna za jedno zdarzenie może wynieść 760 tys. zł za składkę w wysokości 6,1 tys. zł.

Kolejną korzystną dla doradców zmianą jest obniżenie sankcji za wyrządzenie szkody. Doradca, który w okresie trzech lat poprzedzających zawarcie polisy wyrządził jedną szkodę, straci zniżkę za bezszkodowość, w przypadku dwóch szkód dodatkowo składka wzrośnie o 30 proc., a w przypadku trzech szkód doradca będzie musiał zapłacić składkę o połowę wyższą.

Doradca, który chce zawrzeć nową polisę na 2009 rok, musi wejść na stronę internetową doradcy.gerling.pl/cgi-bin/kidp.