Obowiązek przesyłania ustrukturyzowanych faktur zostanie przesunięty z 1 lipca 2024 r. na 1 lutego 2026 r. Wynika to projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, przyjętego przez Sejm.

Ministerstwo Finansów nie zrezygnowało jednak z dwuetapowego wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur. Taka propozycja znajdzie się jednak w kolejnym projekcie zmian, nad którym pracuje resort.

MF zaproponuje w nim nie tylko uproszczenia, ale też aby od 1 lutego 2026 r. obowiązek stosowania KSeF objął przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 r. 200 mln zł, a pozostałych przedsiębiorców od 1 kwietnia 2026 r. Propozycje zostaną poddane szczegółowym konsultacjom publicznym.

Na razie jednak- w przyjętym przez Sejm projekcie nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 341 i 373 ) – mowa jest o jednej dacie wdrożenia KSeF – dla wszystkich podatników VAT – 1 lutego 2026 r.Teraz przyjętą ustawą zajmie się Senat.