Od 2025 r. zostaną opodatkowane akcyzą saszetki nikotynowe i inne wyroby zawierające nikotynę. Rozszerzona zostanie też definicja wyrobów nowatorskich. Tak wynika z opublikowanego projektu nowelizacji ustawy akcyzowej oraz niektórych innych ustaw.

Stawka akcyzy na saszetki nikotynowe i inne wyroby nikotynowe w 2025 r. wyniesie 100 zł/kg, w 2026 r. 200 zł/kg, a docelowo, w 2027 r. – 300 zł/kg. Nowe wyroby akcyzowe będą musiały być oznaczane znakami akcyzy (banderolami), a ich produkcja zasadniczo ma się odbywać w składzie podatkowym.

Zgodnie z opublikowanym projektem saszetkami nikotynowymi będą „wyroby niezawierające tytoniu, lecz zawierające nikotynę lub jej związki lub pochodne, zmieszane lub niezmieszane z włóknami roślinnymi lub innymi dodatkami, znajdujące się w porcjowanych saszetkach lub w równoważnej postaci, które mogą być używane doustnie do wchłaniania nikotyny lub jej związków lub pochodnych przez organizm”.

Z kolei opodatkowane jako inne wyroby nowatorskie zostaną „wyroby zawierające nikotynę lub jej związki lub pochodne, które mogą być używane do wchłaniania nikotyny lub jej związków lub pochodnych przez organizm ludzki, inne niż wyroby tytoniowe, płyn do papierosów elektronicznych, wyroby nowatorskie i saszetki nikotynowe”. Z opodatkowania mają być natomiast wyłączone wyroby wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych. Zostanie też rozszerzona definicja wyrobów nowatorskich. Przypomnijmy, że dziś są nimi wyroby przeznaczone do dostarczania do organizmu człowieka aerozolu powstającego podczas podgrzewania zawartego w nich tytoniu, ale bez procesu spalania. Dziś więc warunkiem uznania za wyrób nowatorski jest obecność w jego składzie tytoniu. Ministerstwo Finansów chce natomiast opodatkować akcyzą wyroby beztytoniowe, zarówno z nikotyną, jak i bez niej. Chodzi o wyroby, w których tytoń jest zastępowany dowolnym, nadającym się do tego celu surowcem, najczęściej roślinnym, np. herbatą, konopiami siewnymi, czerwonokrzewem (rooibos) itp.©℗