Do 30 kwietnia 2024 roku należy rozliczyć deklarację PIT za 2023 roku wraz z ulgą na internet. Dzięki niej można zaoszczędzić pieniądze, a nawet otrzymać spory zwrot podatku. Kto może skorzystać z tej ulgi?

Uzyskane w 2023 roku dochody muszą zostać rozliczone do 30 kwietnia 2024 roku. Można obniżyć podatek, korzystając z różnych ulg podatkowych, w tym z ulgi internetowej. Ulga ta pozwala na odliczenie określonych kosztów związanych z dostępem do internetu.

Ulga na internet 2024

Ulga na internet pozwala na odliczenie od opodatkowanego dochodu kwoty wydanej na rachunki za internet w danym roku przez gospodarstwo domowe. Przysługuje ona każdej osobie rozliczającej podatek PIT za 2024 rok.

Kto może skorzystać z ulgi na internet?

Podatnicy mogą skorzystać z ulgi na internet podczas rozliczania swoich dochodów za pomocą następujących formularzy:

  • PIT-28: dotyczy rozliczenia podatku dochodowego na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
  • PIT-36: rozliczenie podatku dochodowego według skali podatkowej, jednak warto pamiętać, że korzystanie z ulgi jest możliwe jedynie w przypadku, gdy wcześniej wydatki na internet nie były uwzględniane w kosztach firmowych;
  • PIT-37: rozliczenia podatku dochodowego przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.

Warto zauważyć, że ulga na internet może być zastosowana tylko w określonych okolicznościach związanych z każdym z tych formularzy.

Ulga na internet. Ile wynosi?

Ulga na internet może stanowić istotne oszczędności, gdyż nie jest ona ograniczona do jednej ustalonej kwoty ani minimalnej ilości pieniędzy podlegających odliczeniu. Maksymalna kwota ulgi wynosi 760 zł na osobę, nawet jeśli wydatki na internet przekraczają tę sumę. Istnieje również opcja odliczenia ulgi jako małżeństwo, gdzie suma odliczeń obu partnerów może wynosić nawet do 1,5 tys. zł, pod warunkiem że oba nazwiska znajdują się na fakturze. Możliwe jest także odliczenie ulgi z faktury zawierającej tylko jedno nazwisko, jednak w takim przypadku decyzję o tym podejmują pracownicy Urzędu Skarbowego.

Ile razy można odliczyć ulgę na internet w PIT?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ulgę internetową można wykorzystać jedynie w kolejnych dwóch latach podatkowych, pod warunkiem że w poprzednich latach podatnik nie skorzystał jeszcze z tego odliczenia.

W praktyce oznacza to, że ulgę internetową można zastosować tylko w dwóch następujących po sobie rocznych deklaracjach PIT, obejmujących dwa kolejne lata. Na przykład, jeśli podatnik nie wykorzystał jeszcze ulgi internetowej i po raz pierwszy skorzysta z niej w 2024 roku, to będzie mógł ją odliczyć tylko w deklaracji za obecny rok (2024) oraz w kolejnym - 2025 roku.

Jeśli podatnik już wcześniej skorzystał dwukrotnie z ulgi internetowej, nawet jeśli było to dawno temu, to nie będzie mógł ponownie skorzystać z tego odliczenia. Nadal obowiązują zasady odliczenia ulgi tylko w kolejnych dwóch latach podatkowych po sobie.

Co jest potrzebne do odliczenia ulgi internetowej w PIT?

Aby skorzystać z ulgi na internet w trakcie rozliczania PIT, konieczne będą rachunki oraz faktury za opłaty za usługi internetowe poniesione w 2023 roku. Na dokumentach muszą być widoczne nasze nazwiska oraz kwoty opłat za dostęp do internetu w danym okresie.

Ulga na internet jest uwzględniana w załączniku PIT/0, jednak możliwe jest także rozliczenie jej za pomocą formularza e-PIT, gdzie wymagane jest jedynie podanie odpowiednich informacji, bez konieczności dostarczania dokumentów. Jednak warto mieć przygotowane rachunki, ponieważ Urząd Skarbowy może zechcieć zweryfikować informacje uprawniające nas do odliczenia tej ulgi.

Tego nie odliczysz w PIT

W ramach ulgi internetowej nie można odliczyć np. wydatków poniesionych na instalację sieci internetowej w domu, czy obsługę techniczną. W artykule na portalu pit.pl można przeczytać także, że wątpliwości mogą budzić również tzw. "pakiety usług".

W sytuacji posiadania umowy na "Internet plus telefon" lub "Internet plus telewizja" kwestia staje się bardziej złożona. Aby móc skorzystać z ulgi internetowej w takim przypadku, umowa z dostawcą musi jasno określać konkretne wydatki związane z użytkowaniem internetu, oraz oddzielnie wydatki na korzystanie z telefonu lub telewizji. Jeśli umowa nie zawiera takiego podziału, podatnik nie może samodzielnie dokonać podziału wydatków i odliczyć ich w ramach ulgi internetowej w zeznaniu podatkowym PIT.