Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć podatek naliczony z faktur wystawionych bez użycia Krajowego Systemu e-Faktur, o ile zakupione towary lub usługi posłużą do wykonywania czynności opodatkowanych – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w niedawnej interpretacji indywidualnej.

Wcześniej takie stanowisko zaprezentowało również Ministerstwo Finansów w trakcie konsultacji dotyczących zmian w obowiązkowym Krajowym Systemie e-Faktur.

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2024 r. wszystkie faktury w obrocie międzyfirmowym miały być obowiązkowo wystawiane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Pod koniec stycznia br. wejście w życie takiego obowiązku zostało jednak odroczone, a nowa data zostanie podana na przełomie kwietnia i maja. Pewne jest, że obowiązek używania KSeF nie zostanie wdrożony w 2024 r.

Spółka, która wystąpiła o wydanie najnowszej interpretacji indywidualnej, zakładała jednak, że wspomniany obowiązek stanie się rzeczywistością 1 lipca br. i że nawet po tym terminie zdarzą się sytuacje, w których po zakupie towarów lub usług otrzyma fakturę papierową lub elektroniczną, ale nie ustrukturyzowaną. Byłyby to więc faktury wystawione wbrew obowiązkowi z art. 106ga ust. 1 ustawy o VAT. Uważała jednak, że i tak będzie mogła odliczyć wykazany na nich podatek naliczony.

We wniosku o interpretację zwracała uwagę, że spełni wszystkie warunki pozwalające jej na odliczenie. Przypomniała, że zgodnie z przepisami negatywne skutki wystawienia faktury bez użycia KSeF poniesie wyłącznie sprzedawca lub usługodawca. W przepisach nie ma za to sankcji dla kupującego, który otrzyma fakturę zakupową wystawioną bez użycia KSeF – podkreślała spółka.

Zgodził się z tym również dyrektor KIS, który przyznał, że kupujący będzie mógł odliczyć podatek, jeśli faktura wystawiona bez użycia KSeF potwierdzi rzeczywiste transakcje handlowe między podmiotami i spełnione zostaną inne warunki uzasadniające istnienie prawa do odliczenia. ©℗