Jeżeli kancelaria wymaga, aby współpracujący z nią prawnik został aplikantem radcowskim, to może on wliczyć opłaty za aplikację do kosztów uzyskania przychodów ze swojej działalności gospodarczej – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Fiskus nie pozwala natomiast odliczać od przychodu wydatków na aplikację (radcowską, adwokacką) poniesionych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Stwierdził tak w licznych interpretacjach indywidualnych, np. z 19 grudnia 2022 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.769.2022.2.MJ).

Potwierdzają to również wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, m.in. z: 28 listopada 2019 r. (sygn. akt 109/18), 23 lipca 2015 r. (II FSK 803/15), 22 lipca 2015 r. (II FSK 3991/14), 10 lipca 2015 r. (II FSK 999/13). Tak samo NSA orzekł 1 marca 2023 r. (II FSK 2072/20) w sprawie wydatków na studia podyplomowe poniesionych przed założeniem działalności gospodarczej.

O najnowszą interpretację wystąpiła kobieta, która od 2021 r. jest aplikantką radcowską i z tego tytułu uiszcza opłatę roczną oraz składkę członkowską na rzecz okręgowej izby radców prawnych. W styczniu 2024 r. zarejestrowała działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług prawniczych. Wyjaśniła, że będzie współpracować z kancelarią, której jednym z wymagań jest posiadanie statusu aplikanta radcowskiego.

Kobieta chciała się upewnić, że może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu opłatę i składkę członkowską opłacone w bieżącym roku.

Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że co do zasady tego typu wydatki mają na celu zdobycie wiedzy i umiejętności oraz należyte przygotowanie do zawodu radcy prawnego.

Zasadniczo mają one charakter wydatków osobistych, związanych z podnoszeniem ogólnego poziomu wiedzy, i w konsekwencji nie można ich uznawać za związane z działalnością gospodarczą.

Inaczej jest jednak, gdy jednym z wymagań postawionych przez przyszłego kontrahenta jest status aplikanta radcowskiego. W takiej sytuacji wydatki na aplikację ponoszone w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej można uznać za mające na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów tej działalności (umowa z kontrahentem). Wówczas spełnione są przesłanki zaliczenia ich do podatkowych kosztów – potwierdził dyrektor KIS.

Podobnie stwierdził w interpretacjach z 18 listopada 2022 r. (0113-KDIPT2-1.4011.813.2022.1.RK) i z 16 maja 2022 r. (0112-KDIL2-2.4011.246.--2022.1.AG). W obu przypadkach podatnicy podkreślali, że status aplikanta jest im niezbędny dla świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. ©℗