Lokalne tereny zielone nie staną się gruntem budowlanym tylko dlatego, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza umieszczanie w nich tymczasowych obiektów handlowo-usługowych lub urządzeń technicznych. Sprzedaż takiej nieruchomości może więc być zwolniona z VAT – orzekł WSA w Gdańsku.

Wyrok wpisuje się w ugruntowaną już linię orzeczniczą. Wcześniej podobnie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny: 9 czerwca 2017 r. (sygn. akt I FSK 1650/15), 19 października 2018 r. (I FSK 1992/16), 10 listopada 2021 r. (I FSK 575/18) i 1 marca 2022 r. (I FSK 2325/19).

Na te wyroki powołał się gdański WSA.

Grunt zmienił przeznaczenie…

Chodziło o spółkę z o.o. zajmującą się budownictwem mieszkaniowym. W 2008 r. gmina wniosła do niej trzy niezabudowane działki, a w zamian objęła udziały w tej spółce.

Zgodnie z obowiązującym wówczas miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego grunty będące przedmiotem aportu były klasyfikowane jako budowlane z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Spółka nie wykorzystała ich jednak i teren pozostał niezabudowany.

W styczniu 2023 r. wszedł w życie nowy plan zagospodarowania przestrzennego, wskutek czego nieruchomości należące do spółki zmieniły przeznaczenie. Radni zdecydowali, że będzie to teren zielony, a na jego obszarze powstanie park miejski.

Uchwała dopuszczała wytoczenie w nim ciągów pieszo-rowerowych oraz umieszczenie tymczasowych obiektów handlowo-usługowych bądź urządzeń technicznych. Był to jednak wyjątek. Podstawowe przeznaczenie nieruchomości stało się od tej pory niebudowlane.

Oznaczało to spadek rynkowej wartości gruntu z 14 mln zł do ok. 2,5 mln zł. Spółka postanowiła w związku z tym sprzedać te działki gminie lub zamienić je na inną nieruchomość z miejskich zasobów.

…co z VAT

Spór z fiskusem dotyczył VAT od tych transakcji. Spółka uważała, że niezależnie od tego, na którą z nich się zdecyduje, nie zapłaci podatku, bo będzie miało zastosowanie zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Przepis ten zwalnia z VAT dostawę terenów niezabudowanych innych niż budowlane.

Spółka była zdania, że skoro grunt zyskał przeznaczenie niebudowlane (zgodnie z nowym planem zagospodarowania przestrzennego), to jego sprzedaż będzie zwolniona z podatku.

Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zwrócił uwagę na to, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie parku będą mogły przebiegać ciągi pieszo-rowerowe, a nawet dopuszcza się tymczasowe obiekty usługowo-handlowe i urządzenia techniczne. Teren nadal więc będzie przeznaczony pod zabudowę i nie wejdzie w grę zwolnienie ani na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, ani na podstawie innych przepisów – stwierdził dyrektor.

Park nie jest terenem budowlanym

Interpretację tę uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Orzekł, że za teren budowlany można uznać jedynie taki, który został przeznaczony pod zabudowę w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W tym przypadku tak się nie stało, bo podstawowe przeznaczenie spornych gruntów jest zasadniczo niebudowlane.

Sąd podkreślił, że celem radnych było stworzenie na tym gruncie parku miejskiego służącego do relaksu oraz aktywnego wypoczynku.

Skoro więc spółka planuje zbyć teren niebudowlany, to taka transakcja będzie zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT – orzekł sąd.

Wyrok jest nieprawomocny.©℗

orzecznictwo