Kasowy PIT będą mogli wybrać przedsiębiorcy wykonujący działalność wyłącznie indywidualnie, jeżeli ich przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 500 tys. zł oraz przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej.

Tak wynika z informacji zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu. Został do niego wpisany właśnie projekt nowelizacji ustawy o PIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ma on zostać przyjęty przez Radę Ministrów w drugim kwartale 2024 r.

Dzięki metodzie kasowej przedsiębiorca będzie się rozliczał z fiskusem dopiero wtedy, gdy otrzyma należność od odbiorcy towarów lub usług. W tym wypadku chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dziś zasadniczo obowiązuje w nim metoda memoriałowa, co oznacza, że podatek jest rozliczany w momencie wystawienia faktury, a nie dopiero w momencie otrzymania płatności.

Po zmianachmali przedsiębiorcybędą mogli wybrać sposób rozliczenia – kasowy lub memoriałowy.

Jeżeli jednak wybiorą ten pierwszy, ale kontrahent w ogóle nie zapłaci, to po upływie 2 lat, licząc od dnia wystawienia faktury, rachunku albo zawarcia umowy, podatnik będzie zobowiązany rozpoznać przychód z działalności gospodarczej.

Kasowy PIT będą mogli wybrać przedsiębiorcy wykonujący działalność wyłącznie indywidualnie, jeżeli ich przychody z tej działalności w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 500 tys. zł oraz przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Tego sposobu rozliczeń nie będą mogli wybrać przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi rachunkowe.

Będzie też stosowany wyłącznie do transakcji pomiędzy przedsiębiorcami (tzw. B2B), tj. przychód i koszty uzyskania przychodów podatnik będzie rozpoznawał w sposób kasowy, gdy stroną transakcji będzie inny przedsiębiorca.

Prawo wyboru kasowego PIT będą mieli podatnicy osiągających przychody z działalności gospodarczej opodatkowane PIT na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub tzw. podatkiem liniowym oraz podatnicy stosujący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.