Fiskus przekazuje miliony złotych z 1,5 proc. PIT organizacjom pożytku publicznego. Przykładowo w 2023 r. do ok. 9 tys. OPP trafiło aż 1,53 mld zł z tego tytułu.

W ubiegłym roku, tj. w związku z rozliczeniem za 2022 r., podatnicy mogli przekazywać po raz pierwszy 1,5 proc. podatku. We wcześniejszych latach można było podarować jedynie 1 proc. PIT.

Komu można dać

Pieniądze z podatku mogą trafić do organizacji pożytku publicznego znajdujących się w wykazie prowadzonym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jest on dostępny na stronie niw.gov.pl.

Jeśli zamierzamy obdarować nowo powstałą OPP, warto się upewnić, czy ma ona prawo do przyjmowania 1,5 proc. PIT za dany rok. Organizacja, która otrzymała status OPP np. w grudniu 2023 r., zostanie po raz pierwszy uwzględniona w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5 proc. podatku dopiero za 2024 r. Faktycznie otrzyma więc pieniądze dopiero w 2025 r., a i to pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdanie finansowe za 2023 r. w bazie sprawo zdań OPP.

Trzeba wypełnić wniosek

Wniosek o przekazanie części podatku jest zawarty w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że podatnik wpisze numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę, jaką chce przekazać. Nie może ona przekraczać maksymalnie 1,5 proc. podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół, ale może być mniejsza. Datek można przekazać na konkretny cel, określając go w przewidzianej do tego rubryce.

Przypomnijmy, że podatnik może skorzystać z usługi Twój e-PIT (na stronie www.podatki.gov.pl), czyli przygotowanego dla niego przez skarbówkę zeznania (w tym roku jest ono dostępne też dla przedsiębiorców).

Do usługi można się zalogować na dwa sposoby:

  • poprzez login.gov.pl (profil zaufany, mObywatel, bankowość elektroniczną, e-dowód) albo
  • podając dane autoryzacyjne, czyli: numer PESEL (albo NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z rozliczenia za 2022 r., kwotę przychodu z jednej informacji od płatników za 2023 r. (np. z PIT-11 od praco dawcy). Następnie trzeba wpisać kwotę nadpłaty lub podatku do zapłaty z rozliczenia za 2022 r.

W zeznaniu automatycznie jest wpisana OPP, której podatnik przekazał 1,5 proc. swojego podatku w poprzednim roku (o ile organizacja nadal znajduje się w odpowiednim wykazie). Jeżeli wówczas został wskazany szczegółowy cel, to jest on również wpisany w przygotowanym zeznaniu. W takim przypadku podatnik nie musi sprawdzać, czy OPP jest uprawniona do otrzymania środków. Jeżeli była w wykazie rok wcześniej i podatnik przekazał jej wtedy 1,5 proc. PIT, ale potem została z tego rejestru usunięta, nie pojawi się w rozliczeniu sporządzonym dla podatnika przez skarbówkę.

Oczywiście wpisane dane OPP można zmienić i wybrać inną organizację, a także inny cel szczegółowy.

Emeryci i renciści

Podobnie będzie w przypadku emerytów i rencistów, którzy chcą przekazać 1,5 proc. PIT, a nie mają obowiązku złożenia zeznania podatkowego (dostają roczne rozliczenie PIT-40A i nie korzystają z ulg). Organ podatkowy przekaże część podatku na rzecz OPP wskazanej we wniosku zawartym w zeznaniu, korekcie zeznania lub w PIT-OP za 2022 r.

Emeryt lub rencista może też złożyć PIT-OP w terminie do 30 kwietnia br. i wpisać inne dane niż poprzednio.

Naczelnicy przekazują

Przypomnijmy, że naczelnicy urzędów skarbowych przekazują środki z 1,5 proc., jeżeli podatnicy złożą zeznanie w ustawowym terminie albo jeżeli dyspozycja przekazania części podatku znalazła się w korekcie dokonanej w ciągu miesiąca od upływu terminu dla rozliczenia. Warunkiem przelania pieniędzy OPP jest też zapłata podatku należnego nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od terminu złożenia zeznania podatkowego.

O terminowe przekazanie zeznania nie muszą się martwić podatnicy rozliczający się na druku PIT-37 i PIT-3. Jeżeli sami nie zaakceptują sporządzonych rozliczeń lub nie złożą samodzielnie sporządzonego PIT, zeznanie przygotowane przez skarbówkę w usłudze Twój e-PIT zostanie automatycznie wysłane z upływem ustawowego terminu (30 kwietnia). ©℗