Reemigrant, który wróci do Polski z innego kraju unijnego i uzyska w naszym kraju przychody z najmu prywatnego mieszkania, nie skorzysta w tym zakresie z ulgi na powrót – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to mężczyzna, który od lat żyje w Wielkiej Brytanii i tam rozlicza się z fiskusem. Planuje jednak wrócić na stałe do Polski od 1 stycznia 2025 r.

Zanim to nastąpi, jeszcze w 2024 r. planuje kupić jako brytyjski rezydent podatkowy dwa mieszkania w Polsce. Pierwsze byłoby przeznaczone pod prywatny wynajem, drugie sprzedałby przed upływem pięciu lat od nabycia.

Będąc już polskim rezydentem podatkowym, pozbyłby się również kryptowalut, które nabył w trakcie pobytu w Wielkiej Brytanii.

Sądził, że po powrocie do Polski nie zapłaci podatku od prywatnego najmu, bo skorzysta z ulgi na powrót na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 i ust. 43 ustawy o PIT. Liczył na to, że dzięki tej preferencji przychody z najmu będą wolne od podatku w 2025 r. i w kolejnych trzech latach podatkowych – do kwoty 85 528 zł rocznie. To oznaczałoby, że zapłaciłby w Polsce podatek tylko od dochodu ze sprzedaży kryptowaluty.

Dyrektor KIS potwierdził, że od dochodu ze sprzedaży kryptowaluty trzeba będzie zapłacić w Polsce 19-proc. podatek i złożyć zeznanie roczne PIT-38.

Nie zgodził się natomiast z mężczyzną co do prawa do ulgi na powrót. Zwrócił uwagę na to, że przychody z najmu prywatnego nie zostały wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PIT.

Pod lit. c tego przepisu mowa jest wyłącznie o przychodach z pozarolniczej działalności gospodarczej. Skoro jednak podatnik uzyska przychody z prywatnego najmu, a nie z działalności gospodarczej, to nie będzie miał prawa do ulgi na powrót – stwierdził organ.©℗