Sejm przyjął ustawę, dzięki której firmy będą mogły jeszcze przez rok zaliczać do podatkowych kosztów darowizny przekazane na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych w Ukrainie.

Posłowie przyjęli te zmiany mimo sprzeciwów posłów Konfederacji, którzy dwukrotnie wnioskowali o ich odrzucenie w całości. Teraz nowelizacją ustaw o PIT i CIT zajmie się Senat.

Wynika z niej, że nadal warunkiem zaliczenia darowizny na rzecz Ukraińców do kosztów uzyskania przychodów będzie przekazanie jej podmiotom wymienionym wprost w przepisach, np. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, samorządom, organizacjom pożytku publicznego. Ma to wynikać z nowych art. 52zo ustawy o PIT i art. 38wc ustawy o CIT.

Firmy pomniejszą przychód zarówno o cenę wytworzenia, jak i o cenę nabycia towarów, a także o koszty poniesione z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Będzie to możliwe, pod warunkiem że wydatki nie zostaną wcześniej w inny sposób zaliczone do podatkowych kosztów, w tym przez odpisy amortyzacyjne.

Podatnicy CIT nie będą mogli uwzględniać kosztów przekazanych darowizn przy obliczaniu podatkowej straty (takiego przepisu nie ma w ustawie o PIT).

Koszty darowizn dla Ukraińców nie będą brane pod uwagę również przy obliczaniu udziału dochodów w przychodach dla celów podatku minimalnego. Wynikać to będzie wprost z art. 38y ustawy o CIT.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie, do darowizn przekazywanych i świadczeń zrealizowanych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Z kolei podmioty, które otrzymają lub już otrzymały darowizny dla Ukraińców (np. podmioty lecznicze), nie będą ich zaliczać do przychodów (nowe art. 52zp ustawy o PIT i art. 38xb ustawy o CIT).

Również sami uchodźcy, którzy przybyli do naszego kraju po 23 lutego 2022 r., nadal nie będą płacić podatku od nieodpłatnej pomocy humanitarnej (art. 52zq ustawy o PIT).©℗